Saturday, 1 February 2014

Proverbs

A belly full of gluttony will never study willingly.
( కడుపు నిండా తిన్నవాడు ఇష్టంగా చదవలేడు )

A cat in gloves catches no mice.
(  బోనులో ఉన్న పిల్లి ఎలుకల్ని పట్టలేదు )

A constant guest is never welcome.
( తరుచుగా వచ్చే అతిధిని ఎవరు ఆహ్వానించరు )

A friend is never known till needed.
( అవసరం పడేదాకా స్నేహితుని అసలు గుణం తెలియదు )

A golden key can open any door.
( మంచిమాటలకు మాన్యాలు దక్కు )

A good begining makes a good ending.
( మంచి ప్రారంభం, శుభంతో ముగుస్తుంది )

A good husband must be deaf, a good wife must be blind.
( మంచిభర్త చెవిటివాడి గానూ, మంచి భార్య గుడ్డి దానిలా వ్యవహరించాలి )

A good wife makes a good husband.
( మంచి పెళ్ళాం మంచి మొగుణ్ణి తయారు చేస్తుంది )

A happy heart is better than a full of purse.
( జేబు నిండా డబ్బులకన్న సంతోషమైన గుండె మేలు )

A honey tongue, a heart of gall.
(మాటల్లో అమృతం, మనసులో విషం )

A hungry man is an angry man.
( ఆకలితో ఉన్న వాడికి కోపం ఎక్కువ )

A lie begets a lie.
(అబద్దానికి  అబద్దమే బిడ్డ )

A little neglect may breed endless mischief.
( చిన్న అశ్రద్ద పెద్ద ప్రమాదాన్ని సృష్టించవచ్చు  )

A man without a smiling face must not open a shop.
( నవ్వు మొహం లేని మనషి  వ్యాపారం చేయకూడదు )

A pessimist sees a calamity in every opportunity.
( నిరాశావాది  ప్రతి దాంట్లో కీడునే చూస్తాడు )

A belly full of gluttony will never study willingly.
( కడుపు నిండా తిన్నవాడు ఇష్టంగా చదవలేడు )

A ready way to lose a friend is to lend him money.
( మిత్రుణ్ణి దూరం చేసుకోవాలంటే అప్పు ఇవ్వడమే మార్గం )

A week foundation destroys the work.
( పునాది గట్టిగ లేకుంటే మొత్తం పని పాడవుతుంది )

A woman 's mind and winter wind change oft.
( ఆడవారి మనసూ, శీతాకాలం గాలి తరుచూ మారుతాయి )

A word hurt more than a wound.
( గాయం కంటే మాట ఎక్కువ బాధిస్తుంది )

All  criminals turn preacher when under the gallows.
( ఉరితాడు కింది నేరగాళ్ళు  అందరూ వేదాంతం చెప్పేవాళ్లే )

An old fox needs no craft.
(ముసలి నక్కకు జిత్తులు నేర్పాలా ? )

Be as you would seems to be.
( నీవు ఎలా వుండాలని కోరుకుంటావో అలానే వుండు )

A belly full of gluttony will never study willingly.
( కడుపు నిండా తిన్నవాడు ఇష్టంగా చదవలేడు )

Be not too bold with your betters.
( నీకంటే అధికులతో అతి దూకుడు వద్దు )

Be slow to promise, quick to perform.
( ఆచి తూచి మాట ఇవ్వు, ఐతే తొందరగా నెరవేర్చు )

Begin in time to finish without hurry.
(సరైన వేళలో మొదలుపెట్టు, హడావుడి లేకుండా పూర్తవుతుంది )

Best to bend while 'tis' a twig.
( మొక్కగా వుండగానే వంచడం సులువు )

Better master one than engage with ten.
( మందితో పాట్లు పడేకంటే ఒక్కడికి యజమానిగా వుంటే మంచిది )

Better sit idle than work for nothing.
( కాసులు రాని పనిచేయటం కంటే ఖాళీగా వుండటం మంచిది )

Beware of a silent dog and still water.
( మొరగని కుక్క, నిలిచిన  నీరు విషయములో జాగ్రత్తగా వుండు )

Buy in the cheapest market and sell in the dearest.
( చవగ్గా కొను  అధిక ధరకు అమ్ము; ఇదే వ్యాపార రహస్యం )

Cheat me in the price but not in the goods.
( ధర విషయంలో మోసం చేయు..  కానీ  వస్తువుల విషయంలో కాదు )

Children and chicken must be always picking.
( పిల్లలు, కోడి పిల్లలు ఎప్పుడూ ఏదో గెలుకుతూనే ఉంటారు )

Coming events cast their shadows before them.
( చెడు దాపురించే  మిందు వాటి శకునాలు ముందుగా కనపడుతాయి )

Constant complains never get attention.
( నిత్యం ఏడ్చే వాడిని పట్టించుకునే వారుండరు )

Dally not with money or women.
(డబ్బును, ఆడవాళ్ళను  చులకన చేయవద్దు )

Deeds are fruits, words are but leaves.
( మాటలు ఆకుల వంటివి చేతలు ఫలాల వంటివి )

1 comment:

 1. మూడో రోజు మురికి చుట్టం.
  *******************************
  . A constant guest is never welcome.
  ( తరుచుగా వచ్చే అతిధిని ఎవరు ఆహ్వానించరు )
  = మూడో రోజు మురికి చుట్టం.

  ReplyDelete

English Books :