Thursday, 12 December 2013

Phobias (భయాలు)

 • Achluophobia  ( చీకటంటే భయం )
 • Androphobia  ( పురుషులంటే భయం )
 • Atelophobia ( సరిగా చేస్తానో లేదో అని భయం )
 • Batophobia ( ఎత్తంటే భయం )
 • Coimetrophobia ( స్మశానం అంటే భయం )
 • Gamophobia ( పెళ్ళంటే భయం )
 • Genophobia ( సెక్స్ అంటే భయం )
 • Erotophobia  ( శృంగారం అంటే భయం )
 • Hodophobia ( రోడ్డు ప్రయాణం అంటే భయం )
 • Homophobia ( స్వలింగ సంపర్కం అంటే భయం )
 • Latrofobia  ( వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్ళటం అంటే భయం )
 • lalophobia ( మాట్లాడాలంటే భయం )
 • Medorthophobia ( అంగస్తంబనం అంటే భయం ) 

No comments:

Post a Comment

English Books :